Nascholing slaap

Onderwerpen en sprekers


Centraal slaap apneu bij hartfalen, diagnostiek en therapeutische opties 

prof. dr. Peter Wijkstra, Longarts, medisch hoofd centrum voor thuis beademing
UMCG

Chronisch hartfalen (CHF) is een aandoening die een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven en door de regelmatige opnames van patiënten ook grote consequenties heeft voor de gezondheidszorgbudgetten. Indien er ook nog sprake is van een centraal slaap apneu (CSA) wordt de morbiditeit nog groter. Indien een AHI >15 wordt gehanteerd voor de diagnose van CSA wordt een gemiddelde prevalentie van rond de 50% gevonden bij deze aandoening. In deze lezing zal worden stil gestaan hoe CHF kan leiden tot CSA en wat de therapeutische opties  zijn.

Leerdoelen:

- Wat is de oorzaak van CSA bij hartfalen
- Wat zijn de therapeutische opties ?

 

“geheugen- en concentratie klachten bij OSAS”

drs. Tim Vaessen MSc., klinisch neuropsycholoog/externe promovendus
Spaarne Gasthuis / Tilburg University

Patiënten met OSA klagen vaak over hun geheugen en concentratievermogen en kunnen hier veel last van ervaren in hun dagelijks leven. In deze sessie zal ik bespreken wat bekend is over geheugen- en concentratieproblemen bij OSA en waarom bepaalde patiënten hier eerder last van hebben dan anderen. Daarnaast zal ik bespreken welke adviezen je patiënten kan geven en wanneer het nodig is ook andere zorgprofessionals in te schakelen.

Leerdoelen:
- Je zult leren welke geheugen- en concentratieproblemen kunnen voorkomen bij OSA.
- Je zult leren welke patiënten extra risico lopen op geheugen- en concentratieproblemen bij OSA.
- Je zult leren welke OSA patiënten met geheugen- en concentratieproblemen doorverwezen moeten worden naar andere
  zorgverleners.

 

Moeilijk OSA, als behandelen van OSA niet goed lukt.

dr. Toby Dijkstra, longarts / somnoloog
Rijnstate, Arnhem

Complex slaapapneu, wat te doen als de apneu-index niet afneemt.

 

Slaapapneu en slapeloosheid, een ongelukkig stel.

Marjon Stapper MANP, verpleegkundig specialist GGZ
Kempenhaeghe, Centrum voor Slaapgeneeskunde

In deze nascholing wordt aandacht besteed aan twee slaapstoornissen die voor kunnen komen bij 1 patiënt tegelijk en welke (instandhoudende) invloed ze op elkaar kunnen hebben indien deze niet of onvoldoende behandeld worden en wat behandelingsmogelijkheden zijn voor beide slaapstoornissen. Het betreft de slaapstoornissen slaapapneu en slapeloosheid.

Leerdoelen:
- De deelnemer kan mogelijke instandhoudende factoren aangeven bij onvoldoende compliance van OSA behandeling en in- en doorslaapklachten.
- De deelnemer weet wat behandelingsmogelijkheden zijn voor slaapapneu en insomnie.